ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

2021 ԵՊԲՀ դասախոսների որակավորման բարձացման ֆակուլտետում դասընթաց
2016 ՀՀ ԲՈՀ շնորհել է փիլիսոփայական գիտությունների դոկտորի աստիճան
25.05 — 30.05.2011 Սինգապուր International Courses on Bioethics
05.2010 ԵՊԲՀ-Բրիգթոնի համալսարան. վերապատրաստման կուրսեր
06.2010 ԵՊԲՀ-Բրիգթոնի համալսարան. վերապատրաստման կուրսեր
04.2009 ԵՊԲՀ-Բոստոնի համալսարան. վերապատրաստման կուրսեր, դասավանդման վարպետություն
1998-1999-Մոսկվա Մ. Լոմոնոսովի անվան համալսարանի Դասախոսների   որակավորման բարձրացման ինստիտուտ
1992 Մոսկվա ՌԴ գիտության, բարձրագույն դպրոցի և տեխնիկական քաղաքականության նախարարության բարձրագույն դպրոցի կոմիտեի որոշմամբ Ս. Դավթյանին շնորվում է դոցենտի գիտական կոչում
1982 Երևան ԵՊՀ փիլիսոփայության ամբիոն. որակավորման բարձրացում
1976 Մոսկվա ՍՍՀՄ մինիստրների սովետին կից ԲՈՀ-ը շնորհել է Ս. Դավթյանին փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան
1969-1972 Մոսկվա    ՍՍՀՄ ԳԱ սոցիոլոգիական հետազոտությունների ինստիտուտ՝ ասպիրանտ
1965-1969 Երևան Երևանի պետական համալսարան՝ կիրառական լեզվաբանության, մեքենական թարգմանության բաժին՝ ուսանող