ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐ

27.11.2018-29.11.2018 Երուսաղեմ Իսրայել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Բիոէթիկայի ամբիոնի 13-րդ համաշխարհային կոնֆերանս «Բիոէթիկա, բժշկական էթիկա, առողջապահական իրավունք» զեկուցում «Ինքնասպանությունը և էֆթանազիան միջնադարյան հայ մտածողների գործերում», «Մահը և մահանալը տարբեր մշակույթներում» գիտական նստաշրջանի համանախագահ 
26.11.2018թ. – Իսրայել, Երուսաղեմ  UNESCO-ի Բիոէթիկայի ամբիոնի ազգային մասնաճյուղերի վարիչների խորհրդակցություն
20.03.2017-23.03.2017 Կիպրոս, Լիմասոլ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Բիոէթիկայի ամբիոնի 12-րդ համաշխարհային կոնֆերանս «Բիոէթիկա, բժշկական էթիկա, առողջապահական իրավունք» զեկուցում «Էֆթանազիայի հիմնախնդրի փիլիսոփայական վերլուծությոնը. Հասարակական կարծիքի, հոգեկերտվածքի, մշակույթի առանձնահատկությունները», «էֆթանազիա և  առողջություն» գիտական նստաշրջանի համանախագահ   
22-23.11.2016թ. – ՀՀ, Երևան Միջազգային գիտաժողով` «Կյանքը և փիլիսոփայությունը» նվիրված ակադեմիկոս Գեորգ Բրուտյանի 90 ամյակին. գիտազեկույց՝  «Բիոէթիկա. մարդու իրավունք, ազատություն, արժանապատվությունը»
21.04.2016 թ. – ՀՀ, Երևան Հանրապետական գիտաժողով՝ «Կենսաբժշկության բարոյա–իրավական հիմնխանդիրները», զեկուցում՝ «Մարդու իրավունքները և արժանապատվությունը՝ բիոէթիկական հիմնահարց»
18-19.10.2015թ. – Իտալիա, Նեապոլ UNESCO-ի Բիոէթիկայի ամբիոնի միջազգային ցանցի ազգային բաժանմունքների վարիչների խորհրդակցություն
20-22.10.2015թ. – Իտալիա, Նեապոլ UNESCO-ի Բիոէթիկայի ամբիոնի 11-րդ համաշխարհային կոնֆերանս՝ «Բիոէթիկա, բժշկական էթիկա, առողջության իրավունք», գիտազեկույց՝ «Նարեկացին բիոէթիկա առարկայի կրթական ծրագրում»
4-5.01.2015թ. – Իսրայել, Երուսաղեմ UNESCO-ի Բիոէթիկայի ամբիոնի միջազգային ցանցի ազգային բաժանմունքների վարիչների խորհրդակցություն
6-8.01.2015թ. – Իսրայել, Երուսաղեմ UNESCO-ի Բիոէթիկայի ամբիոնի 10-րդ համաշխարհային կոնֆերանս՝ «Բիոէթիկա, բժշկական էթիկա, առողջության իրավունք», գիտազեկույց՝ «Բիոէթիկայի զարգացման և դասավանդման հիմնահարցերը ԱՊՀ երկրներում», Բիոէթիկա, կրթություն N1 գիտական նստաշրջանի համանախագահ պրոֆ. Դ. Բալակրիշնանի հետ
19-22.11.2013թ. – Իտալիա, Նեապոլ 9-րդ համաշխարհային կոնֆերանս՝ «Բիոէթիկա, բժշկական էթիկա, առողջության իրավունք», գիտազեկույց՝ «Բիոէթիկա. Խոսքաբուժություն, երաժշտաբուժություն» N6 գիտական նստաշրջանի համանախագահ պրոֆ. Ն. Սիդորովայի հետ
18.11.2013թ. – Իտալիա, Նեապոլ UNESCO-ի Բիոէթիկայի ամբիոնի միջազգային ցանցի ազգային բաժանմունքների վարիչների խորհրդակցություն
02-05.09.2012թ. – Իսրայել, Տիբերիաս ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կազմակերպած 8-րդ միջազգային կոնֆերանս. «Բիոէթիկական կրթություն՝ բովանդակությունը, մեթոդները, նպատակները». գիտազեկույց՝ «Միջնադարյան հայ մտածողների աշխատանքների օգտագործումը բիոէթիկայի դասավանդման ընթացքում. «Նարեկը» բժշկարան»: «Բիոէթիակական կրթություն» N6 գիտական նստաշրջանի համանախագահ պրոֆ. Ս. Վոլֆմանի հետ
06.09.2012թ. – Տիբերիաս, Իսրայել UNESCO-ի Բիոէթիկայի ամբիոնի միջազգային ցանցի ազգային բաժանմունքների վարիչների խորհրդակցություն
22.05.2011թ. – Սինգապուր, Սինգապուր UNESCO-ի բիոէթիկայի ամբիոնի միջազգային ցանցի ազգային բաժանմունքների վարիչների խորհրդակ­ցություն:
23-30.05.2011 թ. – Սինգապուր, Սինգապուր International Conference and Courses on Bioethics. Զեկուցում՝ “Methodology and Methods of Investigations of Experimental Course of Bioethics Based on Basic Educational Programme of UNESCO”
 05-06.11.2010 թ. Երևան, ՀՀ  ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տարածաշրջանային սեմինար «Բիոէթիկական կրթությունը Հայաստանի համալսարաններում. հիմնահարցեր և հեռանկարներ»:
02-05.05.2010 թ. – Ցֆաթ, Իսրայել Միջազգային գիտաժողով «Բիոէթիկայի դասավանդման մեթոդները, բովանդակությունը»: Զեկույց՝ «Գրականության և թատրոնի նմուշների կիրառումը հարկադրական հոսպիտալացման, աբորտի և ամլացման թեմաների դասավանդման ընթացքում»: «Դասավանդման մեթոդոլագիա» գիտա­կան նստաշրջանի նախագահ:
06.05.2010 թ. – Ցֆաթ, Իսրայել UNESCO-ի բիոէթիկայի ամբիոնի միջազգային ցանցի ազգային բաժանմունքների վարիչների խորհրդակցություն:
16.05.2009թ. – Ակկո, Իսրայել UNESCO-ի բիոէթիկայի ամբիոնի միջազգային ցանցի ազգային բաժանմունքների վարիչների խորհրդակցություն:
17-20.05.2009 թ. – Ցֆաթ, Իսրայել Միջազգային գիտաժողով «էթիկական կոմիտեները հիվանդանոցներում»:
28-29.05.2009 թ. – Քիշինյով, Մոլդովա Բիոէթիկայի բնագավառի փորձագետների խորհրդակցություն՝ «Բիոէթիկա դասավանդողների տարածաշրջանային ընկերակցություն» ստեղծելու, կրթության բնագա­վա­ռում համագործակցությունը զարգացնելու նպատակով:
2009 թ. – Երևան, ՀՀ Միջազգային գիտաժողով սեքսուալ դաստիարակու­թյան վերաբերյալ «Սեքսուալ դաստիարակու­թյունը բարոյականության դիրքերից»:
1-24.08.2008 – Երևան, ՀՀ «Բիոէթիկա, մարդու իրավունքներ և զանգվածային լրատվամիջոցներ». սեմինար-թրեյնինգ (UNESCO-ի Մոսկվայի և Երևանի բաժանմունքներ):
08.2008 թ., Լյուդվիգսհաֆեն, Գերմանիա Բիոէթիկայի գծով 7-րդ Եվրոպական ակադեմիա: Գիտազեկույց՝ «Բիոէթիկայի հիմնախնդիրների սոցիալ-փիլիսոփայական վերլուծությունը»:
2007, Մինսկ, Բելոռուս ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից կազմակերպված միջազգային կոնֆերանս «Բիոէթիկայի արդի հիմնախնդրիները»: Զեկույց՝ «Էթիկական վերահսկողության համակարգը կենսաբժշկական հետազոտություններում»:
2007, Երևան, Հայաստան ՀՀ-ում Ազգային էթիկական կոմիտեի ստեղծման և գործունեության վերաբերյալ միջազգային կազմակերպչական–խորհրդատվական գիտաժողով: Զեկույց՝ «Բիոէթիկական կրթության դրվածքը բժշկական համալսարաններում»:
2007, Երևան, ՀՀ ԵրՊԲՀ կազմակերպած գիտական կոնֆերանս: Զեկույց՝ «Մարդու իրավունքների և արժանապատվության պաշտպանության բիոէթիկական ասպեկտները»:
2006, Երևան, ՀՀ Միջազգային գիտաժողով՝ «Կրթական համակարգում մարդու իրավունքների բիոէթիկական ասպեկտները»: Կազմակերպիչներ՝ ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանության ինստիտուտ, Մոսկվայում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գրասենյակ: Զեկույց՝ «Բիոէթիկայի դասավանդուման որակը բժշկական բուհերում. համեմատական վերլուծություն. իրականություն և հեռանկարներ»:
2005, Մինսկ, Բելոռուս «Բիոէթիկայի գծով փորձագետների տարածաշրջանային խորհրդակցություն», կազմակերպիչ ՅՈՒՆԵՍԿՕ: Զեկույց՝ «Բիոէթիկական որոշ խնդիրների լուսաբանումը միջնադարյան Հայաստանի փիլիսոփայական երկերում»: 4-րդ գիտական նստաշրջանի համանախագահ՝ ակադեմիկոս Բ.Գ. Յուդինի և պրոֆ. Տ.Վ. Միշատկինայի հետ:
2002, Երևան, Հայաստան «Բժշկական Էթիկան Հայաստանում. Քաղցկեղով հիվանդի իրավունքը իմանալ ճշմարտությունը» գիտագործնական համաժողով՝ կազմակերպած Հայ-Ամերիկյան Մշակութային Միության (ԱՄՆ), Հայ-Ամերիկյան Առողջության Կենտրոնի կողմից: Զեկույց՝ «Ազգային հոգեկերտվածքի և հոգեբանության նկատառումը քաղցկեղով հիվանդներին իրենց հիվանդության մասին տեղեկացնելիս»:
2002, Էյլաթ, Իսրայել «Էթիկայի դասավանդումը բժշկական բուհերում» II միջազգային գիտաժողով (ՅՈՒՆԵՍԿՕ): Զեկույց՝ «Ազգային ավանդույթները, սովորույթները, հոգեկերտվածքը և Էֆթանազիայի հիմնախնդիրը Հայաստանում»:
2000, Երևան, ՀՀ Հայ կանանց միջազգային ընկերակցության III միջազգային գիտաժողով (AIWA): Զեկույց՝ “Կնոջ և մոր գովերգումը հայ պոեզիայի և երաժշտության մեջ»:
1972-1989, Մոսկվա, Ռուսաստան Միջազգային կոնֆերանսներ՝ Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարանում, ՍՍՀՄ ԳԱ սոցիոլոգիական հետազոտությունների ինստիտուտմ, ԽՍՀՄ ԳԱ փիլիսոփայության ինստիտուտում՝ փիլիսոփայական, էթիկական, սոցիոլոգիական, էսթետիկական թեմաներով:
1967 Մոսկվա, ԽՍՀՄ Աֆրիկայի խնդիրներին նվիրված ուսանողական II գիտական միջազգային կոնֆերանս: Զեկույց՝ «Հայ համայնքի դերը Եթովպիայի մշակույթային, քաղաքական սոցիալ-տնտեսական կյանքում»: